Tamponare

Soluția tamponată contribuie la menținerea unui pH stabil, ceea ce înseamnă că acidul și baza conjugată sunt aceeași - pH-ul soluției este egal cu pKa a tamponului.